Brandsäkerhet

Föreningens ordningsregler

 

- Det är absolut förbjudet att ställa föremål t.ex. cyklar/barnvagnar/mattor i trapphusen. 

- Trapporna är vår utrymmningsväg vid brand! 

   Ni vet väl att det är förbjudet att använda hissen när det brinner?

- Samma sak gäller för källargångarna, det måste vara framkomligt även där.

- Vi har gott om barnvagns/cykelutrymmen, använd gärna dessa!

- Lämna inte brinnande ljus utan tillsyn! Stäng alla fönster och dörrar om det brinner.

  

Vid brand ring larmnumret: 112 och varna därefter grannarna!