Föreningens regler

 

Andrahandsuthyrning av lägenheter

Alla former av uthyrning ska godkännas av styrelsen. Ta kontakt med styrelsen i god tid före den planerade uthyrningen så att att du har styrelsens tillstånd när du skriver ett avtal med din andrahandshyresgäst. Det är inte tillåtet att hyra ut utan styrelsens medgivande.

Olovlig uthyrning kan leda till att du kan förlora din lägenhet.

 

E-postadress: info@brfsaima.se

 

Använd hyresavtalet som finns under rubriken "Andrahandsuthyrning"!