För allas trevnad

Föreningens Ordningsregler 

 

Montering av parabolantenner 

- Det är förbjudet att montera paraboler på fastighetens fasad eftersom det orsakar skador på murbruk och fastighet. Däremot är det tillåtet att montera paraboler på balkongen, dock ej utanför räcket.