Här kan du läsa om färdigställda arbeten och förbättringar

 

 

Avslutade arbeten

 

- Styrelsen har bytt sopkärlen utomhus till nya snygga behållare i svart metall med lock under början av maj 2009.

- Brf Saima stängde tillfälligt miljöstugan för att kunna fräscha upp och  sätta upp nya tydligare skyltar på flera språk. Skyltningen underlättar sopsorteringen. Miljöstygan öppnades igen sept 2009.

- Installation av ny belysning i varje trapphus och källare. Den nya belysningen är kopplad till rörelsedetektorer för att på så vis spara på energin. Klar okt 2009.

- Renoveringen av tvättstugan på Saimagatan 9 och 17 är klar. Det elektroniska bokningssystemet i tvättstugorna är inkopplat. Klar 2009.

- Byte av portarna är klar 2009.

- Renoveringen av Föreningslokalen på Saimagatan 1 är klar.

- Taket på 5-våningshusen och radhusen har renoverats av Hagmans Tak.

- Införande av Aptus-lås till portarna är klar. Porttelefonerna är inkopplade.

- Låsbytet på de nya portarna.

- Byte av lås till cykel/barnvagnsrum, hissar och källarförråd. Klar: 2010

- Kakelsättning runtom alla portarna.

- Bytet av ytterdörrar till radhusen är klara.

- Stenlagd uteplats med grill, färdigställd i augusti 2010.

-Totalrenovering av hyresgästernas vattenskadade badrum,

- klar april 2011.

- Renovering av fasaden, klar aug 2011.

- Ny styrelselokal under valvet mellan Saimagatan 17 och 19, klar aug 2011

- Radonsaneringen på marknivå runt radhusen samt runt resten av fastigheten, klar sept 2011.

- Nytt staket på baksidan av flera radhus samt runt den stora gräsmattan framför Saimagatan 13, klar 2011

- Trappräckena som hör till dem två trapporna utomhus är utbytta under hösten 2011

- Staketet runt uteplatsen har betsats.

- Dörrarna till undercentralen skall ersättas med ståldörrar.  

 

- Ny, energibesparande LED-belysning på gården, klar mars 2012

- Nya nummerskyltar med belysning ovanför varje port, klar april 2012 

 

- Arbetet med staketet för radhus 31-37 har skjutits upp till våren 2012.

- Trappräckena som hör till dem två trapporna utomhus skall bytas ut

- Undersökning angående energibesparande åtgärder såsom återvinning av värme i frånluften.

- Diskussion med STOKAB om en eventuell utbyggnad av bredbandsnätet i fastigheten.