Föreningslokalen

Den nyrenoverade och uppfräschade föreningslokalen på Saimagatan 1.

 

Lokalen kan hyras för fest, kalas och dylikt.

Uthyrningstiden är max ett dygn. Nyckeln kan hämtas kl 12.00 och ska lämnas tillbaka dagen därpå senast kl 11.00.

Lokalen ska återlämnas städad, iordningställd och i samma skick som den var innan. Med tanke på dem boende kan musik spelas i lokalen senast till kl 22.00 på kvällen.

Om sammankomsten fortsätter efter kl 22.00, tänk då på att inte störa dem boende!

 

Regler för uthyrning av Brf Saimagatans festlokal:

 

 1. Lokalen får endast hyras av personer över 18 år och som är boende inom föreningen. Hyrestagaren ska kunna uppvisa kontrakt som visar att han/hon är boende inom dess bestånd.

 

2. I lokalen råder förbud för rökning, pälsdjur och övernattning likaså är matlagning i lokalen förbjudet. För uppvärmning av mat finns mikrovågsugn samt spisugn.

 

3. Hyrestagaren ansvarar för den allmänna ordningen i lokalen så att de kringboende inte störs av aktiviteten. Om störning uppstår kommer hyrestagaren inte få hyra lokalen igen

 

4. Depositionen återbetalas inte förrän eventuell skuld har reglerats.

 

5. Följande uthyrningstider gäller för lokalen:

             söndag - torsdag  12.00 - 22.00

 

              fredag - lördag     12.00 - 24.00

 

Lokalen är tillgänglig dagen efter till kl 12.00 för städning. 

Ljuset i lokalen regleras med en timer och kommer automatiskt att släckas vid ovan senaste

       tidpunkt - kl 22 resp 24.

 

6.  Hyrestagaren ansvarar för eventuell skadegörelse som kan uppstå i lokalen eller på in- ventarier i samband med förhyrningen. Uppkommen skada skall ersättas till sitt fulla dagsvärde ock kommer i första hand att tagas från depositionen.

 

7.  Hyrestagaren förbinder sig att ha gällande Hemförsäkring med Ansvarstillägg, som ersätter kostnaden om skada inträffar.

 

8. Hyrestagaren ersätter byte av lås om nyckel förloras under hyrestiden. Nyckel  överlämnas kl 12-13 den dag då lokalen skall hyras och återlämnas samma tid dagen därpå.

 

9.  Lokalen skall vara återställd och städad innan nyckeln återlämnas. I samband med återlämnandet av nyckel företas en gemensam inspektion av lokalen.

  I städningen ingår följande: avtorkning av bord och stolar, sopning och våttorkning av golv, städning av kök och toalett, tömning av papperskorgar, omhändertagande och

  borttransport av sopor samt att åtgärda eventuell nedskräpning utanför lokalen.

 

 10 . Hyrestagaren skall ha tagit del av gällande brandföreskrifter. Högst 25 personer får samtidigt vistas i lokalen.

 

11. Uthyraren har rätt att behålla erlagd deposition om städningen inte är godtagbar enligt ovanstående föreskrifter likaså om hyrestagaren inte följer reglerna i övrigt.

 

 

Kostnad för uthyrningen: 300:- kr

Depositionsavgift: 500:- kr 

Uthyrningsansvarig: Vivi-Ann Lindgren 

Alla som önskar hyra lokalen kan kontakta Vivi-Ann

eller meddela behovet på  onsdagar jämna veckor

under expeditionstiden kl 18.30-19.30.