Andrahandsuthyrning av lägenheter

Det är inte tillåtet att hyra ut bostaden i andra hand utan styrelsens skriftliga medgivande och godkännande.
Andrahandsuthyrning är tillåten endast under speciella förutsättningar. Ta kontakt med styrelsen i god tid före den planerade uthyrningen, så att du har styrelsens tillstånd när du skriver ett avtal med din andrahandshyresgäst.

Du bör också känna till att det är du som hyr ut som är ansvarig för allt som händer i och kring lägenheten, såsom avgifter, försäkring, vatten/elskador, störande av grannar osv.

 

Använd det juridiskt bindande avtalet om uthyrning i andra hand, som finns att hämta på kontoret när du vill hyra ut din lägenhet. Du skall fylla i en kopia  av avtalet som sedan skall skrivas under av hyresgäst och uthyraren och lämnas till styrelsen i kontorets brevlåda. Om avtalet godkännes kommer styrelsen att skriva under samt kopiera upp 2 kopior av andrahandsavtalet som lämnas i lägenhetens brevlåda.

Hyresvärden och hyresgästen skall ha vars en kopia. Andrahandsavtalet gäller i högst 1 år. Om andrahandsuthyrningen skall fortsätta efter 1 år krävs att man söker om på nytt. Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrningen. Den avgift som föreningen får ta är begränsad till 10 % av prisbasbeloppet per lägenhet och år och tages ut månadsvis så länge avtalet gäller.

 

Glöm inte att du behöver ha styrelsens tillstånd för att hyra ut. Utan styrelsens godkännande är avtalet ogiltigt. Andrahandsuthyrning måste förnyas varje år.

 

Olovlig uthyrning kan alltså leda till att du förlorar din besittningsrätt av boendet. Vilket innebär att du måste sälja och flytta.

 

Vänligen klicka på denna länk för att läsa avtal för andrahandsuthyrning