Ombyggnad/renovering av lägenheten

 

Om ni planerar att göra en mindre ombyggnad i lägenheten, informera styrelsen om detta innan ombyggnaden påbörjas. 

 

E-postadress: info@brfsaima.se

 

Om ombyggnaden innebär någon form av montering som berör el, vatten, avlopp eller innerväggar i lägenheten måste ni ha styrelsens medgivande innan ombyggnaden påbörjas. Ta kontakt med styrelsen i god tid innan det planerade arbetet påbörjas.

 

Även ombyggnad av uteplatser måste godkännas av styrelsen.

Omdragning av el och vatten måste alltid genomföras av certifierad hantverkare.

Vänd er gärna till styrelsen om ni behöver få hjälp med att hitta lämplig hantverkare.

Så fort ni vet datumet när ombyggnaden/renoveringen av er lägenhet ska börja, informera era grannar genom att sätta upp en lapp på anslagstavlan i trappuppgången.

Då era grannar är förvarnade om att störningar kan förekomma, kommer de att ha större förståelse för olägenheten.

Med tanke på inbrottsrisken är det förbjudet att ställa upp den låsta porten. Då du inte har kontroll över vilka som kommer in genom porten om den är uppställd under en längre period, är det en säkerhetsrisk för dina grannar.