Renovering/ombyggnad av din lägenhet

Om du tänker renovera din lägenhet är det viktigt att meddelar styrelsen dina planer i god tid före startdatum. Någon från styrelsen vill gärna se din plan samt vilken entreprenör du anlitar. Vid renovering i kök och badrum är det viktigt att vatten- och elinstallation göres i fullgott skick och utföras av fackman.

Är det badrummet du bygger om måste byggaren ha våtrums-behörighet för att garantera att ditt badrum inte tillför fuktskador i fastigheten genom en dålig fuktspärr i ditt badrum. Den typ av fuktspärr du bör använda är tätskikts-folie. Det är mycket viktigt att detta blir riktigt utfört så att inte ditt badrum läcker ut i betongen i fastigheten. Om det börjar läcka ned i betongen så är du och den som gjort jobbet skyldiga att reparera skadan på egen bekostnad.

Både på din och på föreningens egendom och eventuellt på grannens egendom. Det är viktigt att ni dokumenterat vem som gjort renoveringen och vad som gjorts, med personens namn- och/eller företagets/firmans, samt kräva att de lämnar garanti på jobbet.
Det är absolut förbjudet att installera vattenburen golvvärme i badrummet. El-buren golvvärme är ok. Om du tänker byta ut badrumselementet till en handdukstork måste du låta befintlig koppling sitter kvar så att värmevattnet kan fortsätta till nästa element även om du stänger av handdukstorken.


Planerar du att sänka taket i badrummet så måste du vara medveten om att: Föreningen tar inget ansvar för återställande av nedsänkningen om det skulle uppkomma en skada i taket. Det är inte tillåtet att borra i taket i lägenheten. Din granne ovanför har sina vattenledningar i ditt tak. Även ombyggnad av uteplats/balkong måste godkännas av styrelsen.

 
Det bör också prata med dina grannar och gärna sätter upp en lapp i entren med ditt telefonnummer att renovering kommer att ske.
Tiderna som du bör hålla vid renoveringsarbeten bör vara mellan ca kl. 08.00 och kl. 17.00 vardagar. Kvällar och helger vill dina grannar inte störas av renoveringsarbeten. Byggavfall som blir av renoveringen måste din entreprenör ta bort. Byggavfall får inte kastas i miljöstugan. De övriga boende på Saimagatan vill inte betala för borttransport av ditt byggavfall. 


Du får inte borra i badrumstaket. Elburen golvvärme är OK men du får själv stå för eventuella reperationer om något skulle inträffa.