Tvättstugor
VIKTIG INFORMATION

Tvättmaskinerna väger tvätten och använder den mängd vatten som behövs för att få en ren tvätt.  
Det blir ingen bättre tvätt av att hälla i extra mycket tvättmedel och extra vatten i tvättmaskinen.  Tvätten blir sämre för nu
tvättar maskinen inte i rätt läge. Att hälla i extra vatten gör också att maskinerna går tyngre och går sönder. Rätt mängd för
våra tvättmaskiner är ca 1 dl tvättmedel och lika mycket sköljmedel och inget extra vatten. 

Om alla som tvättar använder lagom med tvättmedel och inget extra vatten så får vi en bättre tvättstuga med hela maskiner och renare tvätt.  Du måste också görs rent alla facken och ta bort damm ur torktumlaren när du är färdig. Om du inte följer föreningens tvättregler så kan du bli avstängd från tvättstugan. 


Saimagatans tvättstugor

Brf Saimagatan har två tvättstugor. En på Saimagatan 9 och den andra på Saimagatan 17. Tvättstugorna kan bokas med en särskild bricka på bokningstavlan i entrén till tvättstugan. När du bokat tvättstugan har du tillgång till alla fem tvätt-maskinerna i 3 timmar. Du kan inte överskrida tvättiden, dvs du kan inte starta en tvätt vars tid går över tvättpassets tid. Det finns tvättinstruktioner i tvättstugorna.

 

Varje boende kan bara boka en tvättid åt gången. Först när denna tid är avslutad går det att boka en ny tid. 

Tvättstugan kan bokas
:
Måndag – Fredag kl. 07-00 – 22.00 fördelat på 5 st. 3-timmarspass.
Lördag – Söndag kl. 10.00 – 19.00 fördelat på 3 st. 3-timmarspass.

 

Saimagatan 1 t.o.m.Saimagatan 11 samt radhusen Saimagatan 23 – 37 tillhör tvättstugan på Saimagatan 9.
Saimagatan 13 t.o.m. Saimagatan 21 samt radhusen Saimagatan 39 – 53 tillhör tvättstugan på Saimagatan 17.

 

Varje gång du har tvättat så är ditt ansvar att se till att maskinerna är väl rengjorda. Tag bort tvättmedels- och sköljmedelsrester och se till att ludd-filter i torktumlarna är rena. Manglarna skall användas endast till lakan och släta tyger. Att mangla kläder är inte tillåtet. Då förstör du mangeln. Vi har noterat att inte alla sköter detta. Lämna tvättstugan som du själv vill finna den. Om du missköter tvättstugan så har styrelsen möjlighet att spärra din tvättbricka.

 

För att förebygga stölder av tvätt är det viktigt att båda dörrarna in till tvättstugan är stängda. Det fönster som går att öppna är en utrymningsväg om brand skulle uppstå. Du skall inte öppna detta fönster. Det finns ventilation i lokalen. Står fönstret öppet när du kommer så stäng det omedelbart.

Du får inte fylla på med vatten innan eller under en tvätt. Maskinerna blir för tunga och går sönder. Mattor får endast tvättas i grovtvätten (stora tvättmaskiner). Om en person bryter mot dessa regler ett flertal gånger så kommer personens tvättbricka att avaktiveras.  


Tvättstugorna är ingen rättighet utan en service från föreningen. Våra tvättstugor har varit en stor investering och att missköta dem medför extra kostnader för alla boende. En kostnad som då måste tas ut i form av höjda hyror och avgifter. Numera är tvättstugorna kameraövervakade.