Pågående/avslutade arbeten

Pågående arbeten
-Byte/renovering av hissar på Saimagatan 1, 11 och 13
-Insamling av radonmätningar från ett antal lägenheter
-Lekplatser kommer att besiktas 
-Trasiga OVK-fläktar på tak kommer att bytas ut

Avslutade arbeten
-Takventilation har besiktats 2019
-Radhus/randhus har spacklats och målats 2018
-Nya hissar installerades 2017
-Stambyten gällande avlopp/vatten/vvc/uppvärmning påbörjades 2014 och avslutades 2016


-Nya entredörrar monterades 2015

-Underhåll av belysning (inomhus/utomhus) slutfördes 2015
-Installation av IMD-VV (individuell mätning och debitering av varmvatten) slutfördes 2014
-Besiktning av ventilationen slutfördes 2013
-Besiktning och underhåll av lekplatser slutfördes 2013

 

-Staketet runt uteplatsen har betsats
-Dörrarna till undercentralen skall ersättas med ståldörrar
-Ny, energibesparande LED-belysning på gården, klar mars 2012
-Nya nummerskyltar med belysning ovanför varje port, klar april 2012

-Arbetet med staketet för radhus 31-37 har skjutits upp till våren 2012
-Trappräckena som hör till dem två trapporna utomhus skall bytas ut
-Undersökning angående energibesparande åtgärder såsom återvinning av värme i frånluften
-Diskussion med STOKAB om en eventuell utbyggnad av bredbandsnätet i fastigheten

 

-Ny styrelselokal under valvet mellan Saimagatan 17 och 19, klar aug 2011
-Radonsaneringen på marknivå runt radhusen samt runt resten av fastigheten, klar sept 2011.
-Nytt staket på baksidan av flera radhus samt runt den stora gräsmattan framför Saimagatan 13, klar 2011
-Trappräckena som hör till dem två trapporna utomhus är utbytta under hösten 2011

-Bytet av ytterdörrar till radhusen är klara
-Stenlagd uteplats med grill, färdigställd i augusti 2010
-Totalrenovering av hyresgästernas vattenskadade badrum, klar april 2011
-Renovering av fasaden, klar aug 2011

-Införande av Aptus-lås till portarna är klar. Porttelefonerna är inkopplade
-Låsbytet på de nya portarna
-Byte av lås till cykel/barnvagnsrum, hissar och källarförråd. Klar: 2010
-Kakelsättning runtom alla portarna

-Renoveringen av tvättstugan på Saimagatan 9 och 17 är klar. Det elektroniska bokningssystemet i tvättstugorna är inkopplat. Klar 2009
-Byte av portarna är klar 2009
-Renoveringen av Föreningslokalen på Saimagatan 1 är klar
-Taket på 5-våningshusen och radhusen har renoverats av Hagmans Tak

-Styrelsen har bytt sopkärlen utomhus till nya snygga behållare i svart metall med lock under början av maj 2009.
-Brf Saima stängde tillfälligt miljöstugan för att kunna fräscha upp och sätta upp nya tydligare skyltar på flera språk. Skyltningen underlättar sopsorteringen. Miljöstugan öppnades igen september 2009.
-Installation av ny belysning i varje trapphus och källare. Den nya belysningen är kopplad till rörelsedetektorer för att på så vis spara på energin. Klar okt 2009.