Välkommen till vår förening!

Brf Saima är en bostadsrättsförening som består av 117 lägenheter och 16 radhus. De flesta av lägenheterna hittar du i flervåningshus men det finns även ett antal radhus inom området. Husen är byggda på mitten av 70-talet. Området stod klart 1976.

 


Föreningen bildades den 12 februari 2009 och är omgiven av andra, lite äldre bostadsrättsföreningar. Den ekonomiska och tekniska förvaltningen sköts av SBC (Sveriges Bostadsrättscentrum).  
På de övriga sidorna hittar du fakta och praktisk information om vår bostadsrättsförening samt beskrivning på den service som finns inom området.

Garaget på Saimagatan hyrs ut av Svenska Bostäder. 
Telefonnummer: 08 508 373 00


Kista, Husby och Akalla Områdeskontor Svenska Bostäder ligger på

Trondheimsgatan 3 F Box 1283 164 32 Kista

Måndag:                     09:00-18:00

Tisdag-Torsdag:      09:00-15:00

Fredag:                       09:00-12:00

Lunchstängt alla dagar mellan 12.00-13.00


Behöver ni parkeringsplats måste man personligen besöka eller ringa Svenska Bostäder.

 

Aktuell information

Viktig information till alla boende

Information från Styrelsen 

BRF Saimagatans kontor har följande öppettider under vår/sommar 2024:
8/1 Måndag kl. 18.30 – 19.00
22/1 Måndag kl. 18.30 – 19.00
5/2 Måndag kl. 18.30 – 19.00
19/2 Måndag kl. 18.30 –    19.00
4/3 Måndag kl. 18.30 – 19.00
18/3 Måndag kl. 18.30 – 19.00
2/4 Tisdag kl. 18.30 – 19.00
15/4 Måndag kl. 18.30 – 19.00
29/4 Måndag kl. 18.30 – 19.00
13/5 Måndag kl. 18.30 – 19.00
27/5 - Måndag kl. 18.30 -19.00 
10/6 - Måndag kl. 18.30 - 19.00
24/6 - Måndag kl. 18.30 - 19.00


Information från Styrelsen om BRF Saimagatans ekonomiska läge inför 2023.

Många undrar säkert över vad som skall hända under 2023. Vi har hög inflation, stigande räntor, krig i Ukraina, stigande matpriser, en svag svenska kronan osv. Ingen vet i vilken riktning det kommer att gå. Vi får alla förbereda oss på att våra kostnader kan fortsätta att öka även under 2023. Kanske i en något minskande takt.

Föreningens kostnader för el, vatten, fjärrvärme och räntor har ökat kraftigt under 2022 och kommer troligan att öka ytterligare under 2023.

Elförbrukningen 2022 har legat ganska jämt med tidigare år och vi förbrukar ca 140 000 kWh per år. Elkostnaden har fram till December 2022 ökat med ca 1 kr/kWh. Den elförbrukning föreningen har och som inte går att påverka är ljus i trapphus, ljus i källargången, ljus på de fasta lamporna utomhus samt el till hissar och tvättstugor.

Vattenförbrukningen har fram till december ökat med ca 1,5 kr/kbm och vår årliga förbrukning ligger på ca 25000 kbm/år. De enda som kan påverka denna förbrukning är de boende själva genom att minska användandet av både kallvatten och varmvatten.

Fjärvärmen användes för att värma upp lägenheterna under den kalla årstiden samt värma upp varmvattnet till lägenheterna. Det finns inget fast pris utan priset varierar mellan 800 och 1500 kr per MWh beroende av årstid.  Vår förbrukning ligger mellan 1800 och 2100 MWh per år. Kalla perioder drar mer fjärrvärme än varma perioder. 

Totalkostnaden för fjärrvärme 2021 låg på 1518465 kr. För 2022 ligger totalkostnaden Jan – Nov på 1267154 Kr. Dec brukar vara den dyraste månaden så vi räknar med en höjning av 2022 års totalkostnaden för fjärrvärme.

Räntorna på bostadslån har ökat för både privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Föreningen har 4 lån, 3 bundna på 12 000 000 kr och ett rörligt lån på 6 000 000 kr samt ett sparmkonto till oförutsedda kostnader på ca 5,7 milj.

De tre 12 milj. lånen har legat på väldigt bra räntor ( ca 1,0 %) eftersom de varit bundna på mellan 1 till 3 år. Till våren kommer dock ett av dessa 12 milj lån att behöva omsättas. Vilken ränta det blir är något som styrelsen får förhandlar med Handelsbanken om.  

För att sänka våra räntekostnader och få in lite sparräntor har styrelsen beslutade att använda vårt sparkonto på 5,7 milj att tillsammans med 300 000 kr från vårt transaktionskonto lösa föreningens 6 miljoners lån och därmed spara ca 180 000 kr i räntekostnader.

Vidare har upp till 5 milj flyttats från transaktionskontot till ett sparkonto på SBC med 0,75 % ränta.

Trots dessa åtgärden har styrelsen ändå varit tvungna att höja BRF avgifterna för att klara av ytterligare kostnadsökningar under 2023 samt säkra medel till transaktionskontot. 

Styrelsen har beslutat att höja avgiften för bostadsrätter med 4% samt att höja varmvattenavgiften med 2 Kr/kbm från första Januari 2023.

Vad gäller förändring av hyrorna så sker det just nu en förhandling mellan BRF Saimagatan och Hyresgäst föreningen om en liknande höjning av hyrorna.

Styrelsen
BRF Saimagatan

a

Alla portar är låsta dygnet runt. Inpassering sker med låsbricka. 

Se till att porten går i lås när du går ut!

Var uppmärksam och släpp inte in främmande personer i trapphuset!

Besökare/gäster hänvisas till  porttelefonen

(kl 07.00-22.00).  

/Styrelsen