Portelefonen
Porttelefonen är till för att underlätta inpasseringen för dina besökare. Som alla tekniska hjälpmedel ställer den även krav på dig som bor i huset.

 

Tänk på följande:
1. Informera dina besökare i förväg om att porten är låst och   att de behöver använda porttelefonen för att komma in i byggnaden.

2. När du väntar besök, svara i telefonen så snabbt som möjligt så dina besökare slipper oroa sig om porttelefonen fungerar eller inte.

3. När du lyfter luren och hör en liten trudelutt, då vet du att det inte är något vanligt samtal utan att du kontaktas via porttelefonen.

4. Om du vill släppa in besökaren, tryck på på din telefon så öppnas porten.

Vänligen kontakta styrelsen om ni har frågor kring porttelefonen.